Kontakt

Copyright © All rights reserved

Kontakt

Kontaktpersoner för arbetet med att kartlägga Sven Olofssons och Karin Persdotters ättlingar:

Allan Niklasson, Hultsby, Nybro

Albert Madebjörk, Persmåla, Nybro

 

 

Madesjösläkter

Sven Olofsson i Köpstaden och släktkretsarna runt hans familj