Kontakt

Kontakt

 

Kontaktpersoner för arbetet med att kartlägga Sven Olofssons och Karin Persdotters ättlingar:

 

Allan Niklasson, Hultsby, Nybro

 

Albert Madebjörk, Spakstorp, Nybro
Uppdaterad/kontrollerad 20220630